14 thg 7, 2009

CÁC PHÍM TẮT TRONG EXCEL

Có thể bạn đã rất thành thạo với excel. Song rất có thể các phím tắt sau vẫn là mới với bạn

1. Di chuyển con trỏ ô :

: di chuyển qua trái , qua phải một ô .
: di chuyển lên xuống một ô
Home : di chuyển về ô đầu tiên của bảnt tính
PgUp : Lên một màn hình
PgDown : Xuống một màn hình
Ctrl + Home : Về lại ô A1
Ctrl + phím mũi tên : di chuyển tới biên của vùng dữ liệu hiện thới
End + phím mũi tên : di chuyển qua một khối dữ liệu bên trong cột hay dòng


Ctrl + phím : di chuyển về ô A16384 (ô cuối cùng của cột A).
Home : di chuyển về ô A1.
Ctrl + PageUp : di chuyển ề sheet trước đo.
Ctrl + Page Down : di chuyển đến sheet kế tiếp .
Ctrl + Spacebar : chọn toàn bộ cột mà ô hiện hành đang ở đó .
Shift + Spacebar : chọn toàn bộ hàng mà ô hiện hành đang ở đó.
Ctrl + Shift + Spacebar : chọn toàn bộ bảng tính.
Shift + F11 : chèn một bảng tính mới trước bảng tính hiện tại.

2.Nhập liệu :

Atl + Enter : xuống dòng trong cùng ô .
Ctrl + ; : đưa vào giờ hiện hành của máy tính
Ctrl + A : Sau khi viết tên hàm đúng vào côngthức , thưc hiện bước 2 của công thức , hiện dấu mở ngoặc và danh sách đối số của hàm
Ctrl + S : Lưu tập tin
Ctrl + O : Mở một tập tin
Ctrl + N : Tạo một tập tin mới
Ctrl + P : In một tài liệu

Ctrl + Shift + A : Sau khi viết công thức trong ô bảng tính , hiện dấu mở ngoặc và danh sách đố số của hàm .
Atl + F3 : Định nghĩa tên một vùng
Atl + = : Tính tổng tự động Auto Sum
F4 : Chuyển đổi các kiểu địa chỉ tuyệt đối , và tương đối .
Ctrl - : Xoá các ô đã chọn
Ctrl + Shift + : Chèn các ô trống.
Ctrl + SpaceBar : Chọn toàn bộ dòng
Shift + SpaceBar : Chọn toàn bộ cột


3. Các phím định dạng dữ liệu :
Ctrl + Shift + ~ : Định dạng số General
Ctrl + Shift + $ : Định dạng số tiền tệ với 2 số lẻ
Ctrl + Shift + % : Định dạng số phần trăm không lấy số lẻ.
Ctrl + Shift + ^ : Định dạng số khoa học với 2 số lẻ
Ctrl + Shift + # : Định dạng ngày
Ctrl + Shift + @ : Định dạng giờ
Ctrl + Shift + ! : Định dạng số có dấu phẩu ngăn cách ngàn triệu , lấy 2 số lẻ
Ctrl + Shift + & : Vẽ dường viền xung quanh khối
Ctrl + Shift + _ : Xoá tất cả cc đường biên
Ctrl + B : Bật tắt chữ in đậm
Ctrl + I : Bật tắt chữ in nghiêng
Ctrl + U : Bật tắt chữ gạch dưới
Ctrl + 9 : Che dấu dòng
Ctrl + Shift + ( : Thôi che dấu dòng
Ctrl + 0 (zero) : Thôi che dấu cột

0 nhận xét: